УКРАЇНА

ІВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СВІТЛОВОДСЬКОГО РАЙОНУ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВІСІМНАДЦЯТА  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

   від 08 листопада 2018 р.                                                                      № 163

 

Про затвердження плану діяльності

Іванівської сільської ради   з підготовки проектів

регуляторних актів та відстежень результатив-

ності регуляторних актів в 2020 році

 

   Керуючись ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 10, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» №1160-ІV,  відповідно до  змін, внесених до статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності»  щодо особливостей  розгляду сільською радою проектів регуляторних актів, регламенту Іванівської сільської ради,  постанови Кабінету Міністрів України  від 23.09.2014  № 634 «Про порядок підготовки пропозицій щодо удосконалення  проектів  регуляторних  актів, які  розробляються  органами місцевого самоврядування», сільська рада 

                                                                 ВИРІШИЛА:

1. Затвердити план діяльності Іванівської сільської ради з підготовки регуляторних актів та графік відстеження результативності регуляторних актів в 2020 році   /додаток 1, додаток 2/.

3. Оголошення про оприлюднення плану діяльності Іванівської  сільської ради з питання регуляторної діяльності та план діяльності Іванівської сільської ради з питань регуляторної політики оприлюднити на Інтернет-сторінці Іванівської сільської  ради та на стенді  для оголошень в приміщенні сільської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Іванівської сільської ради з питань розвитку населених пунктів, планування бюджету, фінансування, приватизації, підприємства, регуляторної політики, торгівлі та побуту.

 

Сільський голова                           Рубаненко А.А.

 

Додаток 1

до  рішення п'ятнадцятої сесії

Іванівської сільської ради

сьомого  скликання

від  08.11.2018 р.   № 163  

 

 

План діяльності Іванівської сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів в 2019 році

 

 

з/п

 

 

Назва проекту.

 

 

Мета прийняття.

 

Строк підготовки проектів.

Відповідальний за розробку проекту

Примітки /спосіб оприлюднення/

1.

Про затвердження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів   на території  Іванівської сільської ради в 2020 році

Застосування  сум податку для наповнюваності бюджету сільської ради

ІІ квартал

постійна комісія Іванівської сільської ради з питань розвитку населених пунктів, планування бюджету, фінансування, приватизації, підприємства, регуляторної політики, торгівлі та побуту

Розміщення на Інтернет- сторінці Іванівської сільської ради

2.

Встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Іванівської сільської ради на 2020 рік

Застосування  сум податку для наповнюваності бюджету сільської ради

ІІ квартал

постійна комісія Іванівської сільської ради з питань розвитку населених пунктів, планування бюджету, фінансування, приватизації, підприємства, регуляторної політики, торгівлі та побуту

Розміщення на Інтернет- сторінці Іванівської сільської ради

2

Про затвердження місцевих податків  та зборів  на території Іванівської  сільської ради в 2020 році

Створення єдиного організаційно - економічного механізму справляння місцевих податків і зборів на території сільської ради

ІІ квартал

постійна комісія Іванівської сільської ради з питань розвитку населених пунктів, планування бюджету, фінансування, приватизації, підприємства, регуляторної політики, торгівлі та побуту

Розміщення на Інтернет- сторінці Іванівської сільської ради

 

                             

 

  Сільський голова                                            Рубаненко А.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до  рішення  п'ятнадцятої сесії

Іванівської сільської ради

сьомого  скликання

від  08.11.2018 р.   № 163    

 

Графік відстеження результативності регуляторних актів Іванівською сільською радою в 2019 році

 

 

з/п

Назва проекту

Мета проведення відстеження

Вид відстеження

Строки відстеження

 

1

Про затвердження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів   на території  Іванівської сільської ради в 2020 році

Відстеження кінцевого результату від прийняття даного РА

Базове відстеження

за місяць до прийняття РА на сесії

 

 

2

Про затвердження місцевих податків на території Іванівської сільської ради в 2020 році

Відстеження кінцевого результату від прийняття даного РА

Базове відстеження

І-ІІ квартал

2019 року

 

3.

Встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Іванівської сільської ради на 2020 рік

Відстеження результату від застосування даного РА  на території ради в 2018 році

Повторне відстеження

ІІ квартал 2019 року

 

 

Сільський голова                                     Рубаненко А.А.