Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік Іванівської сільської ради.

 

 

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ІВАНІВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ

СВІТЛОВОДСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

від  "04"лютого 2019року                                                                     № 8

 

с. Іванівка

 

Про затвердження паспортів

бюджетних програм на 2019 рік

Іванівської сільської ради.

 

Відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2019 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», затвердженим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 10.09.2014 року за                       № 1103/25880 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», згідно рішення дев'ятнадцятої  сесії сьомого скликання від 22 грудня 2018 року "Про бюджет сільської ради на 2019 рік», з метою підвищення ефективності виконання сільського бюджету та забезпечення виконання статтей 20,28, п.18 розділу VІ Прикінцевих положень Бюджетного кодексу України:

 

  1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік Іванівської сільської ради за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВКМБ):
  • 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

 

  • 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;

 

  • 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

 

  • 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;

 

  • 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

 

  • 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»;

 

  • 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»;

 

  • 0117691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів органами місцевих рад».

 

  1. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

             Сільський   голова                                 Рубаненко А.А.